ceny

s8b Abychom zajistili výuku kvalifikovanými lektory a v odpovídajícím prostředí, jsou stanoveny minimální počty studentů pro otevření jednotlivých kursů:

SOUBOR cmh se otevírá od OSMI přihlášených studentů,
KURS  herectví a tance cmh se otevírá od ŠESTI přihlášených studentů.
Kursovné studentů cmh musí být uhrazeno dle pokynů v příslušné přihlášce.

 

 

kurs věk výuka
(zkoušky)
počet hod. Kč na šk. rok
(což je na hod.)
povinný konkurs
SOUBOR cmh 10 – 20 bude upřesněno 280 28.500,- (102,-) ANO
KURS cmh 8 – 15 bude upřesněno 120 18.000,- (150,-) ANO
* dny a časy jsou orientační, mohou se změnit