HERECKÁ HODINKA cmh

vyuka-hereckaHerecká průprava, pantomima, jevištní řeč a umělecký přednes.