KURS herectví a tance

vyuka-pripravkaKurs je určen především pro vážné zájemce o divadlo. Cílem je zvládnutí a patřičné osvojení základních technik a orientace v oboru.

Herecká a pohybová průprava, rozvoj představivosti, etudy a práce na konkrétních textech. Důraz je kladen na rozvoj hlasu a mluvidel, na pohybovou a částečně hudební výchovu.